Навчання для керівників, інженерів, спеціалістів

Проводимо навчання із «Загального курсу охорони праці» для керівників підприємств, інженерів  та спеціалістів, а також осіб, які організують проведення робіт згідно  «Переліку робіт з підвищеною небезпекою«, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 №  Назва курс  НПАОП
1. Загальні питання охорони праці
2. Навчання посадових осіб і спеціалістів з електробезпеки з присвоєнням  III, ІV, V групи допуску до 1000 В або до і вище 1000В
3. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів 0.00-1.01-07
4. Правила охорони праці підчас роботи з інструментами та пристроями 0.00-1.71-13
5. Правила будови та безпечної експлуатації підйомників 0.00-1.36-03
6. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 0.00-1.15-07
7. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів 0.00-1.22-08
8. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 0.00-1.75-15
9. Правил безпеки систем газопостачання 0.00.-1.76-15
10. Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-2009
11. Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів 0.00-1.02-08
12. Типової інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 0.00-5.11-85
13. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 0.00-1.59-87
14. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів 0.00-1.60-66
 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С 0.00-1.26-96
15. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів 0.00-1.13-71
16. Правила охорони праці на автомобільному транспорті 0.00-1.62-12
17. Правила охорони праці в металургійній промисловості 27.0-1.01-08
18. Правила охорони праці під час ремонту обладнання на підприємствах чорної металургії 27.1-1.06-08
19. Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств 0.00-1.19-08
20. Правил охорони праці під час оброблення і використання алюмінієвих і титанових сплавів 28.0-1.36-14
21. Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 11.1-1.01-08
22. Правила безпеки в коксохімічному виробництві 23.1-1.01-08
23. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості 22.1-1.02-07
24. Правила охорони праці для деревообробної промисловості 20.0-1.02-05
25. Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва 15.9-1.11-97
26. Правила безпеки для олійно-жирового виробництва 15.4-1.06-97
27. Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок 0.00-1.51-88
28. Правила охорони праці для працівників м`ясопереробних цехів 15.1-1.06-99
29. Правила охорони праці для виробництв лакофарбової промисловості 24.3-1.18-13
30. Правила охорони праці на об’єктах з виробництва синтетичних мийних засобів  24.5-1.22-13
31. Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів  0.00-1.06-77
32. Правил охорони праці  при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору 0.00-1.23-10
33. Правила охорони праці для швейного виробництва 18.2-1.03-06
34. Правила охорони праці під час виробництва алюмінію 27.4-1.44-15