Правила

Про затвердження
Типового положення
про кабінет охорони праці

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
02.03.94 р. N 135 ( 135-94-п ) «Про порядок опрацювання,
прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і
галузевих нормативних актів про охорону праці», з метою підвищення
ролі кабінетів охорони праці у навчанні працівників та пропаганді
безпечних і нешкідливих умов праці Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про кабінет охорони праці, що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим,
науково-виробничим та іншим об’єднанням, підприємствам, установам
і організаціям до 01.01.98 вжити необхідних заходів щодо перегляду
чинних положень про кабінет охорони праці та забезпечення
реалізації вимог Типового положення.
3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних
управлінь та інспекцій, державним інспекторам
Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за
дотриманням вимог Типового положення.
4. Виконуючому обов’язки керуючого справами Комітету
Бочкарьову Ю.О. у двотижневий термін після реєстрації в
Міністерстві юстиції цього Типового положення забезпечити його
тиражування і розсилку міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, об’єднанням підприємств, які здійснюють функції
управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності,
управлінням і відділам, територіальним управлінням,
експертно-технічним і навчальним центрам Комітету.
5. Головному редактору журналу «Охорона праці» Яковенку М.Г.
опублікувати Типове положення про кабінет охорони праці у
черговому номері журналу.
6. З введенням в дію цього Типового положення вважати таким,
що не застосовується на території України ДНАОП 0.05-4.03-78
«Типове положення про кабінет охорони праці», затверджений
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Секретаріату ВЦРПС від 08.06.78
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне
управління охорони праці (Лесенко Г.Г.).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *