Законодавство

Про єдину державну систему показників обліку умов і
безпеки праці

На виконання Закону «Про охорону праці» ( 2694-12 ) і
постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року
N 64 ( 64-93-п ) «Про заходи щодо виконання Закону України «Про
охорону праці» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію погоджену з Міністерством
статистики, Міністерством праці і Міністерством охорони здоров’я
єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці, що
додається.
2. Установити, що підприємства, установи і організації,
підвідомчі міністерствам, державним комітетам, концернам,
корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, що створені за
галузевим принципом, подають їм свій щорічний звіт про стан умов
та безпеки праці згідно з формою N 1-УБ (додаток N 2 Єдиної
державної системи показників обліку умов і безпеки праці); інші
підприємства, установи і організації подають цей звіт Раді
Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям.
3. Міністерствам, державним комітетам, концернам,
корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, що створені за
галузевим принципом, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:
довести до підвідомчих підприємств, установ і організацій
галузеву форму N 1-УБ «Звіт про стан умов і безпеки праці»;
подавати Держнаглядохоронпраці до 1 березня наступного за
звітним року узагальнену інформацію про стан умов та безпеки праці
в галузі згідно з формою N 1-УБ;
прийняти до відома, що форма N 1-УБ «Звіт про стан умов
праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах»
(додаток N 1 Єдиної державної системи показників обліку умов і
безпеки праці) затверджується і вводиться в дію наказом
Міністерства статистики України.
4. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних
управлінь та інспекцій, державним інспекторам
Держнаглядохоронпраці встановити контроль за своєчасним та якісним
заповненням форм звітності з питань умов та безпеки праці.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *