ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 2016р.

ПЕРЕЛІК робіт з будівництва об’єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню
Код Вид робіт
1.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
1.01.00 улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
1.02.00 улаштування фундаментів із застосуванням пального
1.03.00 улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами
1.04.00 зведення металевих конструкцій
1.05.00 зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
1.06.00 зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
1.07.00 зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій
1.08.00 зведення дерев’яних конструкцій
1.09.00 будівництво гідротехнічних споруд та комплексів
1.10.00 розробка гірничих споруд та комплексів
1.11.00 реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини
1.12.00 монтаж технологічного устаткування
1.13.00 виконання пусконалагоджувальних робіт:
1.13.01 електротехнічних пристроїв
1.13.02 автоматизованих систем управління
1.13.03 систем вентиляції та кондиціонування повітря
1.13.04 підйомно-транспортного устаткування
1.13.05 металообробного устаткування
1.13.06 холодильних і компресорних установок
1.13.07 теплоенергетичного устаткування
1.13.08 деревообробного устаткування
1.13.09 водопостачання та водовідведення
2.00.00 БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
2.01.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
2.01.01 водопостачання та водовідведення
2.01.02 опалення
2.01.03 вентиляції і кондиціювання повітря
2.01.04 газопостачання
2.01.05 технологічних трубопроводів
2.01.06 електропостачання і електроосвітлення
2.01.07 засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж
2.02.00 монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
2.02.01 водопостачання та водовідведення
2.02.02 теплопостачання
2.02.03 газопостачання
2.02.04 магістральних нафтогазопроводів
2.02.05 електропостачання і електроосвітлення
2.02.06 зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж
2.03.00 монтаж інженерних споруд
3.00.00 БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
3.01.00 залізничних та трамвайних колій
3.02.00 доріг автомобільних
3.03.00 мостів і мостових переходів:
3.03.01 мостів для перепуску через перешкоди водних потоків
3.03.02 мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів
3.04.00 аеродромів та вертодромів
3.05.00 тунелів та метрополітенів
3.06.00 вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо)

Правила

Про затвердження
Типового положення
про кабінет охорони праці

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
02.03.94 р. N 135 ( 135-94-п ) «Про порядок опрацювання,
прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і
галузевих нормативних актів про охорону праці», з метою підвищення
ролі кабінетів охорони праці у навчанні працівників та пропаганді
безпечних і нешкідливих умов праці Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типове положення про кабінет охорони праці, що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, виробничим,
науково-виробничим та іншим об’єднанням, підприємствам, установам
і організаціям до 01.01.98 вжити необхідних заходів щодо перегляду
чинних положень про кабінет охорони праці та забезпечення
реалізації вимог Типового положення.
3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних
управлінь та інспекцій, державним інспекторам
Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за
дотриманням вимог Типового положення.
4. Виконуючому обов’язки керуючого справами Комітету
Бочкарьову Ю.О. у двотижневий термін після реєстрації в
Міністерстві юстиції цього Типового положення забезпечити його
тиражування і розсилку міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, об’єднанням підприємств, які здійснюють функції
управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності,
управлінням і відділам, територіальним управлінням,
експертно-технічним і навчальним центрам Комітету.
5. Головному редактору журналу «Охорона праці» Яковенку М.Г.
опублікувати Типове положення про кабінет охорони праці у
черговому номері журналу.
6. З введенням в дію цього Типового положення вважати таким,
що не застосовується на території України ДНАОП 0.05-4.03-78
«Типове положення про кабінет охорони праці», затверджений
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Секретаріату ВЦРПС від 08.06.78
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне
управління охорони праці (Лесенко Г.Г.).

Законодавство

Про єдину державну систему показників обліку умов і
безпеки праці

На виконання Закону «Про охорону праці» ( 2694-12 ) і
постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року
N 64 ( 64-93-п ) «Про заходи щодо виконання Закону України «Про
охорону праці» Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію погоджену з Міністерством
статистики, Міністерством праці і Міністерством охорони здоров’я
єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці, що
додається.
2. Установити, що підприємства, установи і організації,
підвідомчі міністерствам, державним комітетам, концернам,
корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, що створені за
галузевим принципом, подають їм свій щорічний звіт про стан умов
та безпеки праці згідно з формою N 1-УБ (додаток N 2 Єдиної
державної системи показників обліку умов і безпеки праці); інші
підприємства, установи і організації подають цей звіт Раді
Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським державним адміністраціям.
3. Міністерствам, державним комітетам, концернам,
корпораціям, іншим об’єднанням підприємств, що створені за
галузевим принципом, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:
довести до підвідомчих підприємств, установ і організацій
галузеву форму N 1-УБ «Звіт про стан умов і безпеки праці»;
подавати Держнаглядохоронпраці до 1 березня наступного за
звітним року узагальнену інформацію про стан умов та безпеки праці
в галузі згідно з формою N 1-УБ;
прийняти до відома, що форма N 1-УБ «Звіт про стан умов
праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах»
(додаток N 1 Єдиної державної системи показників обліку умов і
безпеки праці) затверджується і вводиться в дію наказом
Міністерства статистики України.
4. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних
управлінь та інспекцій, державним інспекторам
Держнаглядохоронпраці встановити контроль за своєчасним та якісним
заповненням форм звітності з питань умов та безпеки праці.

Головна

Избранное

Запорізький навчальний центр з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.» пропонує керівникам, інженерам, відповідальним особам Вашого підприємства пройти навчання  із «Загального курсу з  питань охорони праці» та НПАОП. А також робітникам, виконуючим роботи підвищеної небезпеки, пройти курс із «Спеціального навчання з безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки».

Навчання може здійснюватися як на базі навчального центру в учбовому класі, так і на території Вашого підприємства (за необхідністю).

Наші фахівці  мають багаторічний досвід  викладання в навчальних центрах з охорони праці  у м. Запоріжжя.

За результатами навчання видається  посвідчення про перевірку знань та витяг з протоколу перевірки знань.

Запорізький навчальний центр з охорони праці ФОП «Макаров Д.В.», має свідоцтво державної реєстрації з 28.02.2005р. в сфері послуг з охорони праці та Декларацію навчального центра  з охорони праці з 16.04.2015р.11